VANLIGA FRÅGOR

ROT avdrag solceller.

För att utnyttja ROT avdraget på 15 %, så krävs att ni är berättigade till ROT. Det nya gröna avdraget  ROT avdrag börjar gälla från den 1/1 2021, och tillsvidare.


Värdet på din fastighet ökar med solceller.

När ni låter installera solceller från Solceller UP AB, så ökar värdet på ditt hus med minst detsamma. Mäklare som vi har kontakt med säger att intresset för hus med låg energiförbrukning föredras då deras kunder ser det som en del av totalkostnaden på årsbasis tillsammans med de lån som huset kommer få. Kalkylerna gör att kunderna blir mer intresserade än av ett hus utan solceller.

Bygglov solceller.

Krävs vanligen inte om inte installationen innebär en avvikelse från takets lutning. Kolla dock med din kommun för säkerhets skull då reglerna för bygglov kan skilja kommuner emellan. Vissa kulturbyggnader och andra samhällsintressanta byggnader kräver bygglov.


Vi räknar fram återbetalningstiden för din solcellsinvestering.

Vi använder oss av European Commission Joint Research Center data framtagen av solinstrålningens snitt under tjugofem år. Detta betyder att det endast är ett snitt och inget annat. Smutsiga solceller, snö, vulkanutbrott och saker som Solceller up inte kan rå över är inget skäl för garanti eller ersättning för produktionsförlust. Så återbetalningstiden är mer en hänvisning för hur lång tid det tar för att den producerade elen har betalat tillbaka investeringen av solceller.


Hur betalar man sin solcellsinvestering?

Faktura 10 dagar eller finansieringslösningar om inget annat är överenskommet. Med våran finasieringslösninghar du inga bindningstider och delar tryggt upp din betalning på den tid som passar dig.  


Priser på solceller.

Är normalt alltid inklucive moms och inget annat står på offerten. Eftersom vi är ett oberoende solcellsföretag och inte någon solcellskedja så har vi tillgång till de flesta typer av solceller, växelriktare mm. Därför kan du som kund få den lösningen som du efterfrågar och erbjuds det som passar dig bäst. Våra offerten utgår från normala förhållande och standard installationer. 


Sälja ditt överskott från solceller.

Det överskott från din solcellsproduktion som du inte använder eller inte lagrar i en batterilösning säljer du till din elleverantör utan problem som microproducent. 


Underhåll solceller.

Normalt sett behöver du inte rengöra solcellerna om din installationsvinkel överstiger 15 grader. Löv, fågeltreck, pollen mm. spolas av vid regn och snön låter du ligga under normala förhållande. Tänk på att komplettera med snörasskydd ovan ingångar och ta och se över din installation en gång per månad.